úterý 30. září 2014

Disembarkation Card & Customs Declaration

Všichni, kdo už jste byli v Japonsku, tyhle dva dokumenty důvěrně znáte. No a vy ostatní aspoň budete vědět, co vás hned po příletu (nebo ještě během letu) čeká.

Disembarkation Card


Vyplněnou Disembarkation Card předkládáte imigračnímu úředníkovi, který vám sejme otisky prstů a vyfotí vás. Pravou polovinu karty si nechá a levou vám sešívačkou přicvakne do pasu. Při odjezdu z Japonska vám ji pak vezme.

A co se tedy vyplňuje?

Disembarkation Card levá část: - Family Name (příjmení) a Given Name (křestní jméno)
- Nationality (národnost)
- Date of Birth (datum narození v pořadí den, měsíc, rok)
- Flight No./Vessel (číslo letu - například KL0867)
- Signature (podpis)

Disembarkation Card pravá část:

 

to samé, co v levé, plus navíc ještě:

- pohlaví
- Home Adress (adresa domů; tzn. odkud jste - stačí stát a město)
- Occupation (zaměstnání)
- Passport Number (číslo pasu)
- Purpose of Visit (účel návštěvy - Tourism (turistika), Business (práce), Visiting Relatives (návštěva příbuzných), Transit (tranzit), Others (jiné))
- Intended Lenght of Stay in Japan (plánovaná délka pobytu v Japonsku - roky, měsíce, dny)
- Intended Address in Japan (plánované místo pobytu v Japonsku - já napsal jen "Hotel Toyo, Nishinari, Osaka" a stačilo to ^_^ telefonní číslo jsem si nepamatoval a ani ho nechtěli)

Disembarkation Card zadní strana:

 


zde jsou  požadovány odpovědi (ano / ne) na tři otázky:

1. - Byli jste někdy deportováni z Japonska, nebo vám byl někdy odepřen vstup do Japonska?
2. - Byli jste někdy usvědčeni z trestného činu v Japonsku nebo v jiné zemi?
3. - Máte v současné době u sebe nějaké drogy (marihuanu, opium), jiné stimulanty, meče, výbušniny, nebo jiné podobné věci?

dále je zde otázka, kolik peněz máte v současnosti u sebe a prohlášení, že všechno, co jste vyplnili, je pravda. To stvrzujete opět svým podpisem.

Customs Declaration


Vyplněnou Customs Declaration kartu předkládáte celníkovi, který vám může, ale i nemusí, zkontrolovat obsah vašich zavazadel.

Customs Declaration přední strana:


- Flight No./Vessel (číslo letu)
- Point of Embarkation - teď si uvědomuji, že tohle políčko jsem nikdy nevyplňoval a ani to po mně nikdo nechtěl. No pokud by to chtěli vyplnit, patří sem začátek vaší cesty (PRG jako kód letiště by asi stačilo, v případě, že letíte z Prahy)

Dále je tu opět jméno, adresa ubytování v Japonsku, národnost, zaměstnání, datum narození, číslo pasu. Stejně jako na Disembarkation Card. U Number of Dependants nevyplňujete nic, pokud cestujete sami. Jinak sem píšete počet rodinných příslušníku, kteří cestují s vámi.

Dále jsou zde čtyři otázky:
(detaily k otázkám jsou na zadní straně karty)

1. - 1.1
- máte u sebe nějaké zakázané předměty, nebo předměty jich se týkají určitá omezení?
   * zakázané: drogy, střelné zbraně či jejich části, střelivo, výbušniny, materiál na výrobu chemických zbraní, biologické zbraně, padělky nebo imitace mincí, bankovek, kreditních karet, obscéní nebo nemravné předměty, dětskou pornografii, předměty porušující autorská práva
   * s omezením: lovecké zbraně, vzduchové zbraně, meče, mezinárodně chránená zvířata, rostliny, či produkty z nich (krokodýly, želvy, slonovinu, kaktusy, atd..) živá zvířata, rostliny, výrobky z masa (včetně uzenin) zeleninu, ovoce, rýži, atd.. (v těchto případech je nutná ještě karanténní prohlídka)
1. - 1.2
- zboží překračující bezcelní limit (bezcelní limit jsou 3 lahve alkoholu (maximální objem 760ml) 200 cigaret (osoba mladší 20 let nemá povolený žádný alkohol ani cigarety) 2 unce parfému, zboží pro osobní potřebu zakoupené v zahraničí, jehož hodnota nepřesahuje 200 000 JPY (pokud tuto hodnotu přesahuje, bude zdaněna jeho celková hodnota) u dětí pod 6 let je tento limit stanoven pouze na věci pro jejich osobní potřebu)
1. - 1.3
- komerční zboží nebo vzorky
1. - 1.4
- jakékoliv předměty, o jejichž dovoz do Japonska vás žádal někdo jiný

pokud jste odpověděli na některou z otázek "ano" vyplňte detaily na zadní straně

2. - peníze, šeky (včetně cestovních) směnky, cenné papíry, jejichž hodnota přesahuje 1 000 000 JPY, nebo ekvivalent? (pokud tady vyplníte "ano", musíte vyplnit další papír - deklaraci o platebních prostředcích)

3. - unaccompanied articles - něco, co nemáte aktuálně u sebe, ale necháváte si to do Japonska poslat poštou (pokud ano, musíte Customs Declaration vyplnit dvakrát a předměty musí být dovezeny do půl roku po vašem příjezdu)

Customs Declaration zadní strana:

 


vyplňujete pouze v případě, že jste na některou z otázek v bodě 1 na přední straně odpověděli "ano".

No jak vidíte, není to nic složitého. ^_^