úterý 29. září 2015

Renovace Tsuutenkaku

Toto léto se legendární osacká věž Tsuutenkaku dočkala významné renovace - byla vylepšena o ochranu proti zemětřesení. A nejednalo se o žádný jednoduchý úkol. Celá věž byla v podstatě odříznuta, a umístěna na gumové podložky. Případné pohyby věže tlumí čtyři olejové tlumiče, umístěné pod základnou.

Na následující fotce se můžete podívat, tak se toto vylepšení projevilo na vzhledu.
(vlevo před renovací, vpravo po)


Původní stav - věž je pevně spojená se základy:Renovace:


Nohy věže byly vylité betonem.


Do místa řezu byly instalovány zpevňovací rámy. Spodní zajišťuje, aby se po odříznutí nezbortily nohy směrem dovnitř. Horní naopak brání roztahování směrem do stran.


Znázornění působících sil.


Umístění gumových podložek, na kterých bude věž stát.


Části původních nosníků, které byly odříznuty.


V každé ze čtyř nohou je jedna gumová podložka a olejový tlumič.


Stav po renovaci:


Červené části jsou pevně spojené se zemí. Zelená část se může pohybovat. Tmavě červené jsou gumové podložky a modré jsou pohyblivé spoje schodiště a věže s prvním výtahem.


Foto olejového tlumiče.


Spojení věže prvního výtahu s hlavní konstrukcí.Renovace byla dokončena 3. července 2015.


Oficiální dokument o renovaci: